آدرس : تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش – بیمارستان رسول اکرم – ساختمان حضرت محمد- طبقه دوم – مرکز تحقیقات گوش ،گلو، بینی و سر و گردن- اتاق پژوهش
کد پستی : ۱۴۴۵۶۱۳۱۳۱
تلفن : ۸-۶۶۵۵۲۸۲۷ داخلی ۱۰۸
فکس : ۶۶۵۲۵۳۲۹

Template settings