دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

تقدیر ازبرگزیدگان حوزه اخلاق پزشکی در هیئت رئیسه دانشگاه

 در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران از برگزیدگان حوزه اخلاق پزشکی  تقدیر شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

گزارش رتبه بندی آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398

گزارش رتبه بندی آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398 ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

مقاله برتر هشتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

کسب جایزه مقاله برتر در هشتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها - آذرماه 1389 ..

ادامه...
ENT and Head & Neck Research center and department, Hazrat Rasoul Hospital, The five Senses Health Institute, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی سنتز میکرو/نانو ذرات حاوی دارو و بررسی رهایش دارو

کارگاه آموزشی سنتز میکرو/نانو ذرات حاوی دارو و بررسی رهایش دارو ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

سمینار

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶

کنگره

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸

سی و چهارمین ژورنال کلاب

سی و چهارمین ژورنال کلاب بررسی تغییرات هسته اکومبنس در مدل حیوانی وزوز گوش تحت درمان با اکومپروسات: مطالعه رفتاری، الکتروفیزیولوژی و مولکولی ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

بیست و نهمین ژورنال کلاب

..

ادامه...

متن

متن

متن