آدرس : خیابان ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول (ص)، ساختمان شماره 2، طبقه دوم، مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن
تلفن : 6655828     
فکس : 66525329

Template settings