آخرین اخبار
آرشیو
برگزاری کارگاه دو روزه فرآیند نوآورانه برای دستگاههای پزشکی
1402/06/12
برگزاری کارگاه دو روزه فرآیند نوآورانه برای دستگاههای پزشکی
این کارگاه در سالن ابن سینا بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) توسط مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و گردن با همراهی دفتر فدراسیون بین المللی مخترعین در جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات قاعده جمجمه، مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی مغز و ستون فقرات و مرکز نوآوری فناوریهای نوین آموزش پزشکی برگزار گردید.
تقویم جلسات پژوهشی در سال 1402
وبینار ها
برنامه های آموزشی
Template settings