دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سی و چهارمین ژورنال کلاب سی و چهارمین ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
سی و چهارمین ژورنال کلاب
بررسی تغییرات هسته اکومبنس در مدل حیوانی وزوز گوش تحت درمان با اکومپروسات:
مطالعه رفتاری، الکتروفیزیولوژی و مولکولی

سی و چهارمین ژورنال کلاب بررسی تغییرات هسته اکومبنس در مدل حیوانی وزوز گوش تحت درمان با اکومپروسات: مطالعه رفتاری، الکتروفیزیولوژی و مولکولی

دفعات مشاهده: 962 بار   |   دفعات چاپ: 136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیست و نهمین ژورنال کلاب

 | تاریخ ارسال: 1396/9/26 | 
سی امین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

​بیست و نهمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

​بیست و هشتمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

​بیست و هفتمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

بیست و ششمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

بیست و پنجمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

بیست و چهارمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

 
بیست و سومین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس


دفعات مشاهده: 2254 بار   |   دفعات چاپ: 355 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر