دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

img_yw_news
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸

سی و چهارمین ژورنال کلاب

بررسی تغییرات هسته اکومبنس در مدل حیوانی وزوز گوش تحت درمان با اکومپروسات: مطالعه رفتاری، الکتروفیزیولوژی و مولکولی ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

دکترای تخصصی پژوهشی

پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی  در رشته های نانوفناوری دارویی و مهندسی بافت ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی سنتز میکرو/نانو ذرات حاوی دارو و بررسی رهایش دارو

کارگاه آموزشی سنتز میکرو/نانو ذرات حاوی دارو و بررسی رهایش دارو ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

Hot Topics ۲۰۱۸

عناوین اصلی در پژوهش ۲۰۱۸ ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷

انجام اولین جراحی تمام آندوسکوپیک شوانوم قاعده جمجمه در مجتمع حضرت رسول (ص)

انجام اولین جراحی تمام آندوسکوپیک شوانوم قاعده جمجمه در مجتمع حضرت رسول (ص) ..

ادامه...
ENT and Head & Neck Research center and department,Hazrat Rasoul Hospital,The five senses Institute, Iran University of medical sciences, Tehran, Iran  
برای مشاهده برنامه کنگره اینجا کلیک کنید
سی و چهارمین ژورنال کلاب
بررسی تغییرات هسته اکومبنس در مدل حیوانی وزوز گوش تحت درمان با اکومپروسات:
مطالعه رفتاری، الکتروفیزیولوژی و مولکولی
سی و چهارمین ژورنال کلاب بررسی تغییرات هسته اکومبنس در مدل حیوانی وزوز گوش تحت درمان با اکومپروسات: مطالعه رفتاری، الکتروفیزیولوژی و مولکولی


سی امین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

​بیست و نهمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

​بیست و هشتمین  ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

​بیست و هفتمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

بیست و ششمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

بیست و پنجمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس
 

بیست و چهارمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانسبیست و سومین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس


متن

متن

متن