دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پژوهش
  • آموزش
  • خدمات
  • هسته های پژوهشی
  • منوی پنج
  • منوی شش
  • منوی هفت
  • منوی هشت

چرخه پژوهش
پژوهشیار
فرمها
بانک ایده
عناوین پژوهشی


برنامه های آموزشی
منابع تخصصی
رزیدنتیگفتار درمانی
وزوز گوش


شنوایی
تعادل

بویایی
پولیپ بینی
سرطان های سر و گردن
قاعده جمجمه
اعصاب شنوایی و وزوز گوش

مشاهده خدمت


::
# عنوان فارسی خدمت عنوان انگلیسی خدمت پیوند XML مشاهده
::