مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن- [اخبار پایگاه]
ثبت اختراع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و سر و گردن:
http://iums.ac.ir/find.php?item=154.30154.61838.fa
برگشت به اصل مطلب