دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 19 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,496 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ -

بیست و ششمین ژورنال کلاب

بیست و ششمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن به گزارش پیشرفت پروژه بیورزونانس می پردازد...

img_yw_news
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

مقالات مرکز

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری اولین سمپوزیم کاربرد سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در گوش، حلق و بینی

برگزاری اولین سمپوزیم کاربرد سلولهای  بنیادی و مهندسی بافت در گوش، حلق و بین

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

بیست و پنجمین ژورنال کلاب

بیست و پنجمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن به گزارش پیشرفت پروژه بیورزونانس می پردازد...

img_yw_news
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ -

وابستگی مرکز

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶ -

بیست و چهارمین ژورنال کلاب

بیست و چهارمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن به گزارش پیشرفت پروژه بیورزونانس می پردازد...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

بیست و ششمین ژورنال کلاب

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ -

اختراع

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

بیست و سومین ژورنال کلاب

بیست و سومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن به گزارش پیشرفت پروژه بیورزونانس می پردازد...  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ -

کتاب

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ -

تاریخچه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ -

Contact Us

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ -

Achievment

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ -

Vision & Mission

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ -

About Us

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

فرم ها

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

اعضاء هیئت علمی

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ -

سمپوزیوم کاربردهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در گوش و حلق و بینی

برگزاری سمپوزیوم کاربردهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت در  گوش و حلق و بینی در سالن همایشهای رازی

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ -

اعضای هیات علمی