دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

سی امین ژورنال کلاب

..

ادامه...

img_yw_news
جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

بیست و نهمین ژورنال کلاب

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

سمینار

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می کند... ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

بیست و هشتمین ژورنال کلاب

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

ثبت اختراع

دستگاه الکترونیک تنظیم خودکار فشار در بالشتک لوله تراشه ثبت اختراع گردید... ..

ادامه...
ENT and Head & Neck Research Center and Deprtment, Hazrat Rasoul Akram Hospital, Tehran, Iran
 برای مشاهده برنامه کنگره اینجا کلیک کنید
سی امین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

​بیست و نهمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

​بیست و هشتمین  ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

​بیست و هفتمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

بیست و ششمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس

بیست و پنجمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس
 

بیست و چهارمین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانسبیست و سومین ژورنال کلاب
گزارش پیشرفت پروژه
بیورزونانس


متن

متن

متن